Účinky Pilates: „Zlepší držení těla a odbourává bolesti zad s tím spojené…“ přínosy pilates >>

Cviky 2016

Základní principy Pilates techniky, jejich znalost a schopnost je zařadit do každého pohybu a pozice, je výchozím předpokladem a nutností pro zdravotně bezpečný a úspěšný Pilates. Pokud se technika pilates provádí bez precizního zaražení základních principů, stává se cvičení nebezpečným, může klientovi přivodit zdravotní problémy, eventuálně zhoršit jeho aktuální stav.