Účinky Pilates: „Zlepší držení těla a odbourává bolesti zad s tím spojené…“ přínosy pilates >>

Základní principy Pilates

Základní principy Pilates techniky, jejich znalost a schopnost je zařadit do každého pohybu a pozice, je výchozím předpokladem a nutností pro zdravotně bezpečný a úspěšný Pilates. Pokud se technika Pilates provádí bez precizního zařazení základních principů, stává se cvičení nebezpečným, může klientovi přivodit zdravotní problémy, eventuálně zhoršit jeho aktuální stav.

Pilatesbody doporučuje před zahájením cvičení nejprve dokonalé seznámení a osvojení si základních principů a teprve poté přistoupit k samotnému cvičení Pilates.

Mezi základní principy Pilates patří:

Dýchání
Postavení pánve spojené s aktivací středu
Postavení hrudního koše
Stabilizace lopatky a její pohyb
Postavení hlavy a krční páteře

 • Dýchání

  Dýchání

  Slouží k okysličení krve, což ve spojitosti s pohybovou aktivitou přináší mnoho pozitiv. Dále působí blahodárně na relaxaci svalů a odstranění napětí (tenze).
  více »

 • Postavení pánve spojené s aktivací středu

  Postavení pánve spojené s aktivací středu

  V technice Pilates používáme dvě postavení pánve. Neutrální postavení a tzv. "Imprint" neboli otisk.
  více »

 • Postavení hrudního koše

  Postavení hrudního koše

  Postavení hrudního koše má přímou spojitost s aktivací břišních svalů právě proto, že se do dolní části hrudního koše břišní svaly upínají.
  více »

 • Stabilizace lopatky a její pohyb

  Stabilizace lopatky a její pohyb

  Stabilizace lopatky je nedílnou součástí základních principů, neboť zajišťuje udržení ramen v neutrálním postavení, které je ideální pro práci páteře a tvorbu jednotlivých cviků.
  více »

 • Postavení hlavy a krční páteře

  Postavení hlavy a krční páteře

  Krční páteř je velmi citlivá část těla, která bývá u většiny populace přetížena a špatným postavením nepřetržitě vystavována tlaku a napětí.
  více »