Účinky Pilates: „Zlepší držení těla a odbourává bolesti zad s tím spojené…“ přínosy pilates >>

Renata Bártová

Nar. 1970
Vzdělání: ukončení studia na Universitě Karlově, obor: speciální pedagogika (1992)

Pilates vzdělání:
Pilatesbody® Intensive Matwork Program (2012, školitel: Mgr. Hana Hofrichtrová)
Pilatesbody® Intensive Reformer Program (2013, školitel: Mgr. Hana Hofrichtrová)

Další kurzy a školení:
Kurz masér sportovní a rekondiční (1999)

Jiné aktivity:
2011 - pohybová spolupráce na představení „Krabat", režie : Lenka Tretiagová
2006 - pohybová spolupráce na představení „ Království" režie: Štěpán Pácl
1995 - pohybová spolupráce na představení „ Prodaná nevěsta" režie: Petr Forman
1995 a 1996 - stáže na American Dance Festivalu v Severní Karolině
1994 - pohybová spolupráce na představení „ Příběh vojáka" režie Ctibor Turba
1993 - stáž na London Contemporary Dance School
1993 - 1997 člen skupiny L. Flory
1987 - 1991 člen skupiny Studio komorního tance

Současná a minulá působiště:
Pilatesbody studio, Praha (od 2013)
Pedagog na Konzervatoři Jana Deyla (od 2012)
Pedagog na Konzervatoři Duncan Centre (od 1992)
Spolupráce s taneční skupinou Light (od 2005)

Taneční zóna/Dance Zona - revue současného tance - distribuce a předplatné (2005 - 2011)
New York University in Prague - taneční kurzy (2009 - 2011)
Pedagog HAMU - katedra nonverbálního divadla (1995 - 1997)
Duncan Centre Studio ( kurzy pro veřejnost, 1992 - 1997)