Účinky Pilates: „Zlepší držení těla a odbourává bolesti zad s tím spojené…“ přínosy pilates >>

Storno podmínky Pilatesbody studia

Privátní a semi-privátní lekce Pilates:
Na základě telefonické omluvy 12 hodin před klientovou rezervací zůstává lekce v platnosti s možností náhradního termínu. V případě omluvy a následného zrušení v době kratší než 12 hodin před klientovou rezervací, lekce propadá bez možnosti náhrady a je automaticky účtována nebo odečtena z permanentky.

Skupinové lekce Pilates na strojích:
Na základě telefonické omluvy 12 hodin před klientovou rezervací zůstává lekce v platnosti s možností náhradního termínu. V případě omluvy a následného zrušení v době kratší než 12 hodin před klientovou rezervací, lekce propadá bez možnosti náhrady a je automaticky účtována nebo odečtena z permanentky.

Skupinový lekce Pilates na podložce (kurz):
100% z uhrazené částky kurzu pokud klient zruší svou rezervaci měsíc před jeho zahájením. 50% z uhrazené částky kurzu pokud klient zruší svou rezervaci 14 dní před jeho zahájením. 25% z uhrazené částky kurzu pokud klient zruší svou rezervaci 7 dní před jeho zahájením. Kurzovné se po uplynutí výše zmíněných termínů ani v průběhu konaní kurzu nevrací. V případě zrušení kurzu ze strany pořadatele bude klientovi vráceno uhrazené kurzovné.

Workshop (seminář):
100% z uhrazené částky pokud klient zruší svou rezervaci měsíc před jeho konáním. 50% z uhrazené částky pokud klient zruší svou rezervaci 14 dní před jeho konáním. Po uplynutí této doby se platba za akci nevrací a plně propadá pořadateli. V případě zrušení akce ze strany pořadatele bude klientovi vrácena celá částka ceny workshopu.